Ansatte ved Afdeling for Bibelsk Eksegese – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Ansatte

Thomas Hoffmann

Thomas Hoffmann

Professor MSO

Aktuel forskning

 • Koranens sprog og semantik med særlig fokus på nærorientalsk intertekstualitet og metaforik; Koranen i lyset af kognitiv lingvistik og CMT (conceptual metaphor theory).
 • Koranen som litteratur; Koranen i vestlig litteratur.
 • Koranen, krop, seksualitet og vold.
 • Koranen og ritual.
 • Koranen og naturen.

Primære forskningsområder

 • Islam med særligt henblik på religionshistoriske og -fænomenologiske aspekter.
 • Koranens historiske genese.
 • Koranstudier; teori- og metodeudvikling indenfor fortolkningen og udlægningen af Koranen (ofte med inspiration fra litteraturvidenskab, kognitiv semantik og bibelvidenskabelige discipliner).
 • Koranens retorisk-litterære og semiotiske gestalt.
 • Andre islamiske tekstgenrer (hadith, sira, tafsîr, poesi m.m.).
 • Muhammad som en historisk og tekstuel figur; koraniske figurer og protagonister (f.eks. Abraham, Jesus og den hellige ånd).
 • Islamiske ritualer og æstetiske former og traditioner.
 • Islam og det politiske.
 • Islams forskningshistorie.

Interesseområder

Udover ovenstående er jeg bredt interesseret i islamiske emner af såvel klassisk som aktuel karakter. Som sådan har jeg altid været interesseret i de politisk/pædagogiske udfordringer, som ligger i det akademiske studie af og kritiske blik på religion overhovedet og islam i særdeleshed, hvorfor jeg regelmæssigt optræder i forskellige formidlingsfora, primært avismediet.

ID: 45716864