Evangelierne, bibelsk genskrivning og sola scriptura – Københavns Universitet

Evangelierne, bibelsk genskrivning og sola scriptura

Afskedsforelæsning ved professor, dr.theol. Mogens Müller.

Afskedsforelæsningen ”Evangelierne, bibelsk genskrivning og sola scriptura” vil i skitseagtig form forsøge at vise den røde tråd i de emner, som jeg har beskæftiget mig med gennem årene. Formålet er også at vise, i hvor høj grad fokus har flyttet sig i forståelsen af evangelierne siden 1960’erne. Det begyndte med fortolkningen af udtrykket ”menneskesønnen”, bevægede sig hen over opfattelsen af Matthæusevangeliet som en ny og ”forbedret” udgave af Markusevangeliet, og videre frem til at understrege den teologiske relevans af den gamle græske oversættelse af Det Gamle Testamente, den såkaldte Septuaginta, samt Dødehavsteksternes vidnesbyrd om mangfoldigheden af den jødedom, inden for hvilken Jesus optrådte og kristendommen opstod. Den foreløbige afslutning blev en ny opfattelse af evangelierne som udtryk for en pågående fortolkningsproces, der indbyder til at tage den enkelte forfatter alvorligt som teolog. 

Efter forelæsningen er Afdeling for Bibelsk Eksegese vært ved en reception.

Alle er velkomne.