Hermeneutiske og teologiske utfordringer ved slaveri i tidlig kristen tid – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Arrangementer > Hermeneutiske og teolo...

Hermeneutiske og teologiske utfordringer ved slaveri i tidlig kristen tid

v. cand. theol. Ph.d. Anders Martinsen,

førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Norge

PROGRAM:

8:15-9:00    FORELÆSNING: Hermeneutiske og teologiske utfordringer ved slaveri i tidlig kristen tid

9:15-10:00  NT-SEMINAR om det antikke slaveri med afsæt i forelæsningen og i afhandlingen Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, Masculinity. Materialer til seminaret – et uddrag fra bogen – fås ved henvendelse til gbh@teol.ku.dk

10:15-11:00 TEKSTGENNEMGANG af Luk 12,35-53: Årvågne tjenere ved Anders Martinsen og lektor Gitte Buch-Hansen

 

ANDERS MARTINSEN er Ph.d. fra Det Teologiske Fakultet, Universitet i Oslo (2016) med afhandlingen Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, Masculinity. I sit studie inddrager Martinsen bl.a. antikkens landbrugsmanualer og læser lignelserne om forvalterne i Lukasevangeliet i dette lys. Forelæsningen vil desuden være en aktuel kommentar til debatten om det dansk-norske forhold til det vest-indiske slaveri, hvis indtægter København og Oslo/Bergen er grundigt piloteret i.

Forelæsning, seminar og tekstgennemgang foregår i tilknytning til NT-KA-Kernefag: Lukasevangeliet – bipersonernes evangelium? Et socialhistorisk perspektiv på det tredje evangelium, MEN ALLE ER VELKOMNE til at deltage i en eller flere dele af formiddagens arrangement.