Tiltrædelsesforelæsning: Hverken jøde eller græker? – Københavns Universitet

Afdeling for Bibelsk Eksegese > Arrangementer > Tiltrædelsesforelæsnin...

Tiltrædelsesforelæsning: Hverken jøde eller græker?

Åben forelæsning om identitetskonstruktioner i den tidlige kristendom i anledning af, at Heike Omerzu tiltræder som professor i Ny Testamente ved Det Teologiske Fakultet.

Image courtesy of Holy Land Photos.

Forelæsningen tager afsat i Paulus’ velkendte formulering, at der for de døbte ikke længere findes en forskel mellem jøde eller græker, slave eller fri, mandlig og kvindelig, fordi alle er én i Kristus (Gal 3,28). Med særlig fokus på det første modsætningspar – jøde eller græker – vil det belyses hvordan ”kristen” identitet i de første to århundreder blev konstrueret gennem eksempler fra både kanoniske og apokryfe evangelier. Dette vil både kaste lys på spørgsmålet om kristendommens tilblivelse som selvstændig religion (”Parting of the Ways”) og bidrage til den nutidige debat om konstruktion af religiøs identitet.