Ansatte – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Afd. for Kirkehistorie > Ansatte

Sven Rune Havsteen

Sven Rune Havsteen

Lektor

Aktuel forskning

 

Medialitet og æstetik

Projektetsigter mod at rekonstruere den protestantiske diskur som de kunstneriske medier (16.-17. årh.) med henblik på en nøjere historisk bestemmelse af synlighed som et centralt problemfelt i det protestantiske nybrud. I forhold til den senmiddelalderlige kristendoms fokusering på synlighed, dvs. på en synlig religiøs praksis, der fx udmøntes i gerningsretfærdighed, i billedkult, og i en hierarkisk kirkeinstitution, fremstår den protestantiske bevægelse som en synlighedskritik, idet den kristne religions usynlighedsdimensioner (transcendenserfaringer) bringes kritisk i spil over for den ydre religionspraksis. Denne kritik udfoldes imidlertid på forskellige hermeneutiske præmisser og har forskellige konsekvenser, hvad der historisk har givet anledning til tilbagevendende strid inden for den protestantiske kristendom. I forholdtil de kunstneriske medier fremstår diskussionen ombilledets erkendelsesmæssige status og rolle som paradigmatisk i den protestantiske religions bestræbelse på at afklare forholdet tilbegrebet om synlighed. I sin radikale form (Zwingli, Calvin) fører kritikken af synligheden til ikonoklasme, mens den moderate kritik (Luther) fører til en dialektisk forståelse af forholdet mellem begreberne synlighed og usynlighed, der indebærer anerkendelse af synlighed som stedet, hvor det usynlige kan vise sig eller give sig tilkende (Stoellger).

Projektet sigter mod en undersøgelse af grundpositioner i den reformatoriske refleksion over kunstneriske mediers status og af receptioner af de teologiske diskurser om de kunstneriske medier i den senere del afdet 16. ogidet 17. årh. og omkring 1800, med henblik på at bestemme protestantismens bidrag til en kritisk forståelse af religionens synlighed og repræsentation (medialitet). Projekte terreceptionshistoris ki sin metode og materialet er tekster af Luther, Calvin, T. Beza, J. Arndt, S. Gediccus, N. Hemmingsen, N. Heldvad, Kant. Schleiermacher, Hegel.

Primære forskningsområder

Kunst og kristendom i den protestantiske tradition

Musik som instrumentum pietatis i den lutherske tradition

J.S. Bach

Religionsæstetik

Receptionen af middelalderlige spirituelle traditioner i protestantiske kontekster

Receptionen af Bibelen i musikken

ID: 7066