Ansatte – Københavns Universitet

Margrethe Floryan

Margrethe Floryan

Postdoc

Skulptur, betydning og eksistens. Thorvaldsens kirkeværker

Takket være en treårig bevilling fra Ny Carlsbergfondet er jeg ansat som postdoc ved Teologisk Fakultet og forsker i Bertel Thorvaldsen (1770-1844)s kirkeværker i Danmark såvel som i udlandet. Med særligt fokus på Kristus-statuen i Vor Frue Kirke i København, som analyseres og fortolkes æstetisk-fænomenologisk, kildehistorisk og teologisk/liturgisk. Resultatet planlægges udmøntet i en bog, - til udgivelse i a.a. Thorvaldsens 250 års dag i 2020. 

1.september 2015-31.august 2018 har jeg orlov fra min stilling som museumsinspektør ved Thorvaldsens Museum.

http://teol.ku.dk/formidling/teol-information/2016_februar_53/

 

 

Tidligere ansættelse:

museumsinspektør, Thorvaldsens Museum, 1995-

ekstern lektor i kunsthistorie, Københavns Universitet, 2003-2007

museumsinspektør, Statens Museum for Kunst, 1985-1995 
 
konsulentopgaver for Slots- og Kulturstyrelsen og for tegnestuer (havekunst), samt free lance-skribent
 

Uddannelse:

ph.d. i kunsthistorie, Aarhus Universitet, 1 apr. 1994

mag.art. i kunsthistorie, Aarhus Universitet,  1 aug. 1985

diplom i museologi, École du Louvre, 30 jun. 1981

 

ID: 143260687