De moderne Ortodokse kirker - mellem kommunistisk fortid og en usikker fremtid – Københavns Universitet

Afd. for Kirkehistorie > Arrangementer > De moderne Ortodokse k...

De moderne Ortodokse kirker - mellem kommunistisk fortid og en usikker fremtid

Åben forelæsning og seminar

Siden murens fald har Europa været præget af en genopblomstring af den Ortodokse kirke, der nu samlet set er den næststørste europæiske kirketradition målt i antal medlemmer. I en dansk, teologisk og akademisk kontekst er disse kirker, deres teologi og eksistens fraværende.

Dagens forelæsning og seminar vil forsøge at gøre dem nærværende ved at tegne op, hvad de ortodokse kirker er som moderne, kristen tradition og trossamfund. Denne gen-tegning af kirkerne vil være første skridt mod at gøre de Ortodokse kirker præsente i en danske kontekst.

Den åbne forelæsning finder sted kl. 10-12 i auditorium 9A.0.01. 

Det åbne seminar finder sted kl. 13-16 i lokale 8B.0.16.

Alle er velkomne. 

Program

10-12: Forelæsning
”Ortodokse kristen i og fra Vesteuropa – interessekonflikt eller gensidig forstærkning” Sebastian Rimestad, Research Fellow, Lærestolen for Ortodoks Kristendom, Erfurfts Universitet.

12-13: frokost

13.15-16.00: åbent seminar om de Ortodokse kirker

13.15-30: Velkomst

13.30-14.00: ”Ortodoks kristendom i Danmark – revisited.”, Annika Hvithammar, lektor, ToRs, KU

14.00-14.30: ”Om Kirken og Traditionerne - moderne Ortodoks historiefortælling”, Emil Hilton Saggau, Ph.d.studerende, Teologi, KU.

14.30-15.00: Pause (kaffe og the)

15.00-15.30: ”Ortodokse helgener og det hellige i den russiske-ortodokse kirke”, Karin Hyldal, Ph.d. Fra ToRs, KU.

15.30-16.00: "Kirken er opstanden: Om den russisk-ortodokse kirkes tilbagevenden til det russiske samfund", Christian Gottlieb, adjungeret professor, Teologi, KU.