Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1277) – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Afd. for Kirkehistorie > Arrangementer > Med ord og ikke med slag.

Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1277)

Henrik af Letland er forfatteren bag en af de allervigtigste korstogs- og missionskrøniker fra 1200-tallet. Krøniken er i sig selv en fascinerende beretning om koloniseringen og kristningen af de hedenske folkeslag, der beboede de områder vi i dag kender som Estland og Letland. Gennem en intensiv missionsindsat understøttet af flere korstog blev disse områder efterhånden en del af en vesterlandsk kulturkreds. Samtidig behandler krøniken nogle helt centrale kapitler af dansk middelalderhistorie gennem skildringerne af Valdemar Sejrs togter til Estland (fx 1219 knyttet til legenden om Dannebrog) og danskernes forhold til svenske, tyske og ortodokst russiske kirkefolk og stormænd, som også søgte indflydelse i regionen på bekostning af de lokale folk selvstændighed og frihed.

I afhandlingen Med ord og ikke med slag, som er indleveret til forsvar for den teologiske doktorgrad ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet 19. maj 2017, analyserer Carsten Selch Jensen selve fremstillingsformen i krøniken og søger derudover at klarlægge Henriks relationer til den bredere korstogsbevægelse i samtiden.

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

  • Professor emeritus, Theol.Dr. Bertil Nilson, Institutionen för litteratur, idéhistoria & religion, Göteborg Universitet, Sverige
  • Professor, dr.phil. Kurt Villads Jensen, Historisk institutionen, Stockholms Universitet, Sverige
  • Professor, dr.theol. Lauge Nielsen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)

Afhandlingen kan frem til forsvaret downloades her