Videresend til en ven

Med ord og ikke med slag. Teologi og historieskrivning i Henrik af Letlands krønike (ca. 1227)

Disputatsforsvar ved lektor, ph.d. Carsten Selch Jensen