The Unfamiliar Familiar. Armand-Jean de Rancé (1626-1700) between Withdrawal and Engagement – Københavns Universitet

Afd. for Kirkehistorie > Arrangementer > The Unfamiliar Familiar

The Unfamiliar Familiar. Armand-Jean de Rancé (1626-1700) between Withdrawal and Engagement

Disputatsforsvar ved professor mso, ph.d. Mette Birkedal Bruun

Cistercienserabbeden Armand-Jean le Bouthillier de Rancé (1626-1700) var en af sin tids mest markante fortalere for isolation fra omverdenen som den sande form for kristenliv. Samtidigt havde han en omfattende brevveksling med mænd og kvinder i og uden for klosterverdenen, og hundredevis af gæster strømmede hvert år til det afsidesliggende kloster La Trappe i Normandiet for at tage del i hans asketiske program i kortere eller længere tid.

The Unfamiliar Familiar: Armand-Jean de Rancé (1626–1700) between Withdrawal and Engagement har to fokuspunkter. Afhandlingen undersøger dels Rancés reform i La Trappe i lyset af hans sociale baggrund og fromhedshistoriske kontekst, dels dynamikken mellem tilbagetrækning fra verden og engagement i verden, som den tager sig ud på et bestemt sted i 1600-tallets Frankrig.

Opponenter ex officio:
Professor, ph.d. Barbara B. Diefendorf, Department of History, Boston University, USA Professor Anne Régent-Susini, Maître de conférences, Université Paris III-Sorbonne nouvelle, Frankrig

Medlemmer af bedømmelsesudvalget: Professor Anne Régent-Susini, Maître de conférences, Université Paris III-Sorbonne nouvelle, Frankrig, Professor, ph.d. Barbara B. Diefendorf, Department of History, Boston University, USA, Lektor, ph.d. Nils Holger Petersen, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)

Opponenter ex auditorio kan melde sig til dekanen før forsvaret eller senest i pausen under forsvarshandlingen.