Vejledning til forfattere – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Afd. for Kirkehistorie > Selskabet for Danmarks Kirkehistorie > Vejledning til forfattere

Forfattervejledning

1. Manuskripter skal fremsendes som vedlagt fil til den ansvarshavende redaktør: jensrasmusssen.odense@gmail.com. Tekstformat Word eller et med Word kompatibelt program.

2. Manuskripters omfang må ikke overstige 40 nummererede sider a 2400 typeenheder. Fremsendte manuskripter vil blive under-kastet peer review. Dette gælder dog ikke essays, småstykker og debatterende indlæg, der højst må omfatte 10 nummererede sider a 2400 typeenheder. Disse underkastes dog redaktionel stillingtagen. Endelig gives der med baggrund i selskabets fundats mulighed for i tidsskriftet at publicere hidtil ukendte eller svært tilgængelige kilder til Danmarks kirkehistorie.

3. Noter anføres som fodnoter. Første gang, der henvises til et givent værk anføres dette med sin fulde titel, udgivelsessted, -år og eventuelt sidetal. I efterfølgende noter kan der refereres til værket i forkortet form. Titler på bøger anføres med forfatternavn og kolon, titlen i kursiv og komma, eventuelt redaktør, udgivelsessted og -år, eventuelt sidetal efter komma anført med s. x-y.
 
Titler på artikler i tidsskrifter og antologier anføres med forfatternavn, titlen på artiklen i anførselstegn, titlen på tidsskriftet eller antologien anføres i kursiv, eventuelt redaktør, bindnummer, udgivelsessted og -år samt sidetal for den pågældende artikel. Forfattere vil, såfremt deres bidrag optages, blive bedt om at udarbejde personregister og en sammenfattende indledning til deres artikler.

4. Specielle koder i den elektroniske tekst bør undgås. Manuskripter bedes afleveret i rå tekst.

5. Manuskripter skal ledsages af et resumé på engelsk eller tysk (1-2 sider) samt oplysninger om forfatterens navn, titel og adresse, om ønsket også e-mailadresse.

6. Sidste frist for indsendelse af manuskripter til optagelse i årgang 2018 er 15. november 2017.

7. Register til Kirkehistoriske Samlinger 1849-2006 (602 sider) kan købes for kr. 250 ved henvendelse til Museumstjenesten, Sjørupvej 1, 8800 Viborg. Også ældre numre vil kunne leveres til yderst fornuftige priser. Aftale herom træffes ligeledes gennem henvendelse til Museumstjenesten mtj@museumstjenesten.com