Bogpræsentation: På den første dag – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Arrangementer > Bogpræsentation: På de...

Bogpræsentation: På den første dag


 22. marts kl 13.15 – 15.00, lokale 8B.1.14

Bent Flemming Nielsens nye udgivelse ’På den første dag. Kirkens liturgi – Oldtid og Middelalder’ præsenterer et samlet vue over de væsentligste stadier i den liturgiske historie fra oldtiden og indtil reformationsårhundredet. Bogen afspejler mange års forskning og undervisning på området.

Program

13.15 – 13.25. Velkomst ved afdelingsleder for AST, lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen

13.25 – 13.45. Oplæg ved sognepræst Rasmus Nøjgaard, Sankt Jakobs Kirke, København

13.45 – 14.05. Oplæg ved lektor Anders Holm, AST, Det Teologiske Fakultet

Afsluttende bemærkning ved professor Bent Flemming Nielsen

Reception, hvor forlaget Eksistensen er vært.

Der vil være mulighed for at købe bogen til favørpris

Om bogen

Konturerne fra Oldtidens og Middelalderens fascinerende liturgihistorie anes stadig bag de gudstjenester, der den dag i dag fejres i stort set alle traditionelle kirkesamfund. Ikke alene de ortodokse kirker og den romersk-katolske kirke, men også de reformatoriske kirker bærer på forskellig vis denne arv videre.

Apostlen Paulus omtaler i sine breve fra omkring år 50 nogle sammkomster med dåb og fællesmåltider i de kristne menigheder. Måltiderne fandt sted den første dag i ugen, søndag, til ihukommelse af Kristi opstandelse.  I det ydre lignede sammenkomsterne mange andre former for selskabelighed i datidens verden. Alligevel kunne de kristnes rituelle måltider udvikle sig til store, pompøse liturgier i løbet af de næste århundreder. Dvs. til faste former for fejring af eukaristien (nadver) med bønner og gestik, specielle klæder, en års¬cyklus (kirkeåret) og en særlig opbygning af kirkerummene. Det drejer sig om en enestående udvikling, som for al fremtid skulle præge livet i det europæiske Øst og Vest – primært religiøst, men også politisk og kulturelt.

Udgivelsen er fagfællebedømt.