Remains of a Self. Solitudes and Responsibilities – Københavns Universitet

Remains of a Self. Solitudes and Responsibilities

cand.mag. Cathrine Bjørnholt Michaelsen forsvarer afhandlingen "Remains of af Self. Solitudes and Responsibilities".

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
• Lektor Henrik Jøker Bjerre, Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet
• Professor emeritus Leslie Hill, School of Modern Languages and Cultures, University of Warwick, England
• Lektor Carsten Pallesen Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)

Efter forsvaret er der reception, hvor alle er velkomne.