Article on Globalnyt by Jacob Kristian Worsøe, PhD at the Centre of African Studies – University of Copenhagen

Centre of African Studies > News > Article on Globalnyt b...

18 May 2017

Article on Globalnyt by Jacob Kristian Worsøe, PhD at the Centre of African Studies

article

PhD at CAS Jacob Kristian Worsøe has written an article for Globalnyt about the opportunities for small scale farmers in Africa

The article is in Danish and titled: "Kontrakter med småbønder skaber muligheder for afrikansk landbrug".

Find excerpt below.

Mængden af kontraktordninger mellem større aftagere og småbønder i Afrika, har de senere årtier været hastigt stigende. Dette åbner helt nye muligheder for vækst og kan styrke en ellers ineffektiv afrikansk landbrugssektor.

Efter utallige fejlslagende forsøg på industrialisering, er det stadigvæk landbrug der dominerer størstedelen af Afrikanske økonomier. Men trods dens enorme betydning, betragtes landbrugssektoren som ekstremt ineffektiv når det gælder produktivitet.

En af de største udfordringer er at afrikansk landbrug er domineret af småbønder, der i nogle tilfælde udgør op til 85 procent af befolkningen og står for op til 90 procent af den samlede landbrugsproduktion. Dette er resultatet af landbrugsstrukturer, nedarvet fra kolonitiden, der todelte landbruget og efterlod flertallet af befolkningerne i landdistrikterne med meget små jordlodder.

Read the full article here.