Kursus: Reformationen 500 år – Københavns Universitet

Det Teologiske Fakultet > Formidling > Gymnasieskolen > Kursus: Reformationen ...

Reformationen 500 år

Kursus for gymnasielærere og undervisere på læreruddannelsen 16.-17. marts 2017

I 2017 fejres 500-året for reformationen både i Danmark og i udlandet. Men hvad er det egentlig der fejres? Og er der overhovedet grund til at fejre noget?

Kurset omhandler den serie af begivenheder, der almindeligvis kaldes reformationen. På grundlag af nyere forskning diskuteres de afgørende årsager til den omdannelse af kirke, kultur og samfund, som fandt sted i det 16. århundrede. Hvad skete der? Hvem var de forskellige reformatorer? Hvordan spredte de reformatoriske bevægelser sig internationalt? Hvilke tildragelser, erkendelser og begivenheder fik mest langtrækkende konsekvenser?  Og hvordan? Hvilken betydning fik det for styreformer og hverdagsliv? Var der noget, som gik galt? Har reformationen betydning i dag?

Kurset består af introducerende foredrag ved fakultetets undervisere samt eksterne eksperter. På kurset vil der være en workshop, hvor deltagerne i fællesskab med undervisere fra fakultetet arbejder med korte udvalgte tekster, drøfter konkrete undervisningsforløb og udveksler ideer og erfaringer. Desuden foretages en tur til Nationalmuseet som inspiration til mulige ekskursioner med elever.
Kursisterne tilsendes et kompendium forud for kurset.

Program for kurset


Torsdag 16. marts
10.15: Velkomst ved dekan Kirsten Busch Nielsen
10.20: Anna Vind, professor MSO i kirkehistorie KU: Reformationen 500 år. Hvem var Martin Luther? Introduktion til hans liv og tænkning
11.20: Pause
11.45: Steffen Kjeldgaard-Pedersen, professor i kirkehistorie KU: Luther og den kristne frihed
12.45: Frokost
14.30: Morten Fink Jensen, lektor i historie KU: Reformationens indførelse i Danmark
15.30: Workshops – om tekster
16.30: Opsamling
17.00: Tak for i dag

Fredag 17. marts
09.15: Lars Bisgaard, lektor i historie SDU: Reformationen – kontinuitet og/eller brud?
10.15: Tur til Nationalmuseet
12.30 (ca.): Frokost
13.30: Bo Kristian Holm, lektor i systematisk teologi AU: Reformationens betydning i dag
14.30: Opsamling
15.00: Tak for denne gang

Kurset er gratis*. Dog opkræves 500 kr. for frokost og kaffe begge dage

Tilmelding og kontakt

Tilmeldingen er lukket.

Kurset foregår på
Det Teologiske Fakultet
Søndre Campus
Karen Blixens Plads 16
2300 København S

For yderligere information om kursets indhold kontakt:
Professor mso Anna Vind, Afdeling for Kirkehistorie: av@teol.ku.dk eller lektor Anders Holm, Afdeling for Systematisk Teologi: aho@teol.ku.dk.

For spørgsmål til tilmelding og den praktiske afvikling kontakt:
Sekretær Bjarne Still Laurberg: bsl@sk.ku.dk / 33 76 69 00. Sidstnævnte kan også være behjælpelig med forslag til hoteller nær fakultetet.

* Kurset er støttet økonomisk af Præsidiet for Reformationsjubilæet
2017