Fejl og mangler i bygningerne – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Teologiske Fakultet > Kontakt og vejviser > Fejl og mangler i bygn...

Fejl og mangler i bygningerne

I perioden frem til 31. januar har Campus Service mulighed for at indmelde bygningsfejl og mangler i bygning 4-9.

Udover bygningsfejl kan du som bruger eller gæst på Søndre Campus have behov for at melde ind til Campus Service. Det kan være problemer omkring aflåsning, adgangskontrol ved døre, træk fra ventilationssystemer eller lignende.

Du kan benytte denne formular – både til at indmelde fejl og mangler i bygningerne, og hvis du har behov for hjælp til driftsmæssige forhold. For bygningsfejl er det vigtigt, at du udfylder formularen så hurtigt som muligt. Indmeldte fejl og mangler udføres af byggesagens håndværkere i det omfang ansvaret kan gøres gældende – og her kan både afklaring og udførelse tage tid (dog ikke hvis der er tale om kritisk funktion). Du vil blive informeret om fremgang i opgaven.

Godt at vide om bygningerne

Særligt i forbindelse med ibrugtagningen af de nye bygninger og de automatiske bygningsfunktioner er der en række forhold, du skal være opmærksom på:

  • Adgangskontrollen ved indgange i facaden og ved afdelingsafsnit åbner/lukker bygningen i perioden kl. 8-20.
  • Lys skal med tiden automatisk tænde i gange og kontorer, men kan overstyres og dæmpes på kontakterne. I øjeblikket skal de dog tændes manuelt.
  • De udvendige markiser kører ned, når fotoceller på facaden registrerer direkte sollys. De kan dog styres manuelt med betjeningsknapper ved facaden. Solafskærmning kan stoppes fx på halvvejen ved et hurtigt dobbelttryk, og lamellerne vinkles ved et efterfølgende hurtigt tryk for op/ned.
  • Indregulering af bygningerne (justering af fx ventilation) kan tage op mod 6 måneder.
  • Som medarbejder eller studerende skal du registrere din bil, hvis du vil parkere på Søndre Campus. Som gæsteforsker eller lign. kan du få udleveret et gæstekort på det institut eller den afdeling, som du skal besøge. 

Kontakt

Hvis fejl eller mangler er en del af indflytningen til bygning 4-9, skal du kontakte din flyttekoordinator: Thomas Haaning Christensen (Jura), Torben Rytter (Teologi) eller Mette Seistrup (IVA).