Dekanatet – Københavns Universitet

Dekanat

Fakultetet ledes i henhold til Universitetslovens § 164 stk. 1 formelt af dekanen. I dennes fravær overtager prodekanen dekanbeføjelserne, der er formaliseret i dekaninstruksen

Dekan, professor, dr. theol Kirsten Busch Nielsen

Prodekan, lektor, ph.d. Carsten Selch Jensen

Dekansekretær, Pia Christensen