Crusade in Europe - en refleksion over korstogene som forskningsfelt og aktuel politisk-religiøs diskurs – Københavns Universitet

Crusade in Europe - en refleksion over korstogene som forskningsfelt og aktuel politisk-religiøs diskurs

Afholdelse af Lektor, ph.d. Carsten Selch Jensens foredrag om ‘Crusade in Europe’ – en refleksion over korstogene som forskningsfelt og aktuel politisk-religiøs diskurs.

Korstogene har som historisk fænomen levet en omtumlet tilværelsen op gennem historien fra selve udfoldelsen af dem i middelalderen, hen over oplysningstidens og senere også modernismens krasse kritik af netop korstogene som et åbenbart udtryk for en voldelig og intolerant religionsudøvelse i en formørket periode af menneskehedens historie, frem til en række aktuelle forsøg på at rehabilitere korstogene som et nødvendigt forsvar for en europæisk kristendom og kultur, der dengang som nu (hævdes det) presses af en ekspansiv islamisk religion. Foredraget vil på denne baggrund reflektere over korstogene som forskningsfelt og aktuel politisk- religiøs diskurs.

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab kr. 50 per semester for studenterpensionister, kr. 75 for øvrige.