Den politiske syge: Gregor af Nyssas magtkritik – Københavns Universitet

Den politiske syge: Gregor af Nyssas magtkritik

Afholdelse af Ph.d. Johannes Aakjær Steenbuchs foredrag om Den politiske syge: Gregor af Nyssas magtkritik

Gregor af Nyssa (ca. 335-395) var en af de kristne tænkere, der i de første århundreder bidrog væsentligt til kirkens teologi. Bedst kendt er nok hans forsvar for treenighedslæren, men han har også forfattet en række vigtige moralfilosofiske værker. Der findes i Gregors tænkning en hel del eksempler på afvisning af vold, slaveri, politisk magt og magtudøvelse som sådan. Alt det afvises som overgreb på menneskeheden i modstrid med Kristi eksempel og lære, og som udtryk for et sygeligt begær efter magt – eller hvad vi med lånte ord mere mundret kan kalde ”politisk syge”.

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab kr. 50 per semester for studenterpensionister, kr. 75 for øvrige.