Det utilstrækkelige selv – Mod en kierkegaardsk reformation af begrebet skam – Københavns Universitet

Det utilstrækkelige selv – Mod en kierkegaardsk reformation af begrebet skam

Afholdelse af højskolelærer, ph.d. Christian Hjortkjærs foredrag om Det utilstrækkelige selv – Mod en kierkegaardsk reformation af begrebet skam

Skammen er vendt uventet tilbage. Vi ser i dag en voldsom stigning i antallet af diagnoser kombineret med en stadig mere dominerende følelse af personlig utilstrækkelighed. Problemet er ikke længere den skyld, der er resultatet af en overtrædelse, men den skam, der er forbundet med ikke at kunne leve op til idealet. Aftenens oplæg udlægger Kierkegaardsk tiltagende frustration og opgør med et skyldsbegreb, der aldrig formår at rumme følelsen af ikke blot at have gjort noget forkert, men at være grundlæggende forkert. Oplægget vover den tese, at vi kan bruge Kierkegaard til at begribe præstationssamfundets fortabelse ved at genaktualisere Reformatorens opgør med gerningsretfærdighed og misforståede ønske om selvtilstrækkelighed.

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab kr. 50 per semester for studenterpensionister, kr. 75 for øvrige.