Skriften alene? - Perspektiver på det lutherske bibelsyn – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print kalender-ikon Bookmark and Share

Det Teologiske Fakultet > Om fakultetet > Alumne > Teologisk Forening > Arrangementer > 2017 > Skriften alene? - Pers...

Skriften alene? - Perspektiver på det lutherske bibelsyn

Afholdelse af Cand.theol. Kristoffer Garne og Lektor, dr.theol. Carsten Pallesens foredrag om Skriften alene? - Perspektiver på det lutherske bibelsyn (25. april).

Aftenens to foredrag vil give to perspektiver på det lutherske bibelsyn og diskutere betydningen af slagordet sola scriptura – historisk og religionsfilosofisk. Det ene foredrag handler om den grundtvigske ‘kirkelige anskuelses’ betydning for det lutherske bibelsyn. Det andet foredrag diskuterer begrebspar som bogstav og ånd, lov og evangelium, hermeneutik og teologi i relation til forståelsen af sola scriptura.

Entré kr. 25 per enkeltforedrag. Medlemskab kr. 50 per semester for studenterpensionister, kr. 75 for øvrige.