Genindskrivning og overflytning – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Det Teologiske Fakultet > Studenterservice > Genindskrivning

Genindskrivning

Hvis du har meldt dig ud af Det Teologiske Fakultet, eller hvis du er blevet udmeldt, kan du søge om genindskrivning. Der er dog visse krav, der skal være opfyldt, for at genindskrivning kan imødekommes. 

Du kan blive genindskrevet, hvis:

  • Du har bestået studieelementer, der svarer til første år af bacheloruddannelsen (Græsk 1, Græsk 2, Bibelkundskab, Almen Filosofi, Kirke- og Teologihistorie 1, Etik- og Religionsfilosofi 1) eller 60 ECTS af kandidatuddannelsen.

  • Der er ledige pladser på den uddannelse, du ønsker at blive genindskrevet på.

Hvis ikke ovenstående krav er opfyldt, skal du søge om optagelse via Den Koordinerede Tilmelding, hvis det drejer sig om optagelse på bacheloruddannelsen.

Hvis du allerede har bestået det, der svarer til første år af BA-uddannelsen, skal du søge genindskrivning via den digitale ansøgningsportal: Læse mere på studier.ku.dk  

Hvis det drejer sig om optagelse på kandidatuddannelsen, skal du også søge via den digitale ansøgningsportal: Læs mere på studier.ku.dk

Du vil efterfølgende kunne søge studienævn om at få meritoverført de eksaminer, du allerede har bestået.

Desuden gælder følgende regler:

  • Du kan kun blive genindskrevet pr. 1. september.
  • Ved genindskrivning indskrives du normalt på den nyeste studieordning. Hvis du tidligere har været indskrevet på en ældre studieordning, kan du risikere at nogle af dine beståede eksamener ikke kan overføres til den nye studieordning, og du får et merittab.
  • Hvis du selv har meldt dig ud, kan du tidligst blive genindskrevet 5 måneder efter, at du har meldt dig ud af uddannelsen.
  • Hvis du er blevet meldt ud af dit studium grundet manglende studieaktivitet, eller hvis du selv melder dig ud og ikke har levet op til reglerne om studieaktivitet, kan du ikke være sikker på at få lov til at blive genindskrevet. Læs mere herunder.
  • Hvis du har opbrugt dine eksamensforsøg, kan du kun blive genindskrevet, hvis du opnår dispensation til yderligere et eksamensforsøg hos studienævnet.

Studieinaktiv
Hvis du ikke var studieaktiv, da du blev udmeldt, gælder der særlige regler for genindskrivning. Vær opmærksom på, at du ikke kan være sikker på at blive genindskrevet.

Følgende skal vedlægges i din ansøgning, for at den kan behandles:

  • En redegørelse for, hvordan din situation er ændret, så du nu realistisk set kan gennemføre uddannelsen på fuld tid. 

Vær opmærksom på, at en anden mulighed er at læse enkelte kurser på deltid på Åbent Universitet uden krav om studieaktivitet.

Overflytning

Du kan blive overflyttet fra Århus Univesitet til den teologiske bacheloruddannelse eller kandidatuddannelse på KU, hvis følgende to ting er opfyldt:

  • Du skal på indskrivningstidspunktet have bestået studieelementer, der ækvivalerer første år af bacheloruddannelsen (Græsk 1, Græsk 2, Bibelkundskab, Almen Filosofi, Kirke- og Teologihistroie 1 og Etik- og Religionsfilosofi 1) eller 60 ECTS af kandidatuddannelsen.
  • Hvis du allerede har bestået det, der svarer til første år af BA-uddannelsen eller 60 ECTS af kandidatuddannelsen, skal du søge studieskift/overflytning via den digitale ansøgningsportal: Læs mere på studier.ku.dk   

Ansøgningsfrist for indskrivning: 1. marts og 15. oktober 
Ansøgningsportalen åbner 1. januar og 15. august.
Du får svar på din ansøgning fra fakultetet senest 10. juni og 10. december