Afgangsprojekt – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Master som fleksibelt forløb > Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Masterafgangsprojektet

Masterafgangsprojekt afslutter uddannelsen. Emnet skal være inden for uddannelsens overordnede faglige emne, man som masterstuderende har valgt og fået godkendt af vejleder for uddannelsesplan. Masterafgangsprojektet forsvares mundtligt - læs mere i studieretningslinjerne på denne side

Ved tilmelding til masterafgangsprojektet benyttes fakultetets formular - afgangsprojekt.

Vejleder for masterafgangsprojektet
Man finder selv sin vejleder blandt fakultetets fastansatte undervisere. Typisk kontakter man en underviser fra ét af de kurser, man har fulgt som en del af sin uddannelse.

Frister for masterafgangsprojekt 

Tilmeldingsfrist
Afleveringsfrist Tilmeldingsfrist til næste prøveforsøg Afleveringsfrist for 2. og 3. prøveforsøg

1. juni

Tilmelding:
send skema til evu@teol.ku.dk

1. december

Mundtlig forsvar afholdes de første to uger i januar

Onsdag til onsdag i uge 10-11

Tilmelding:
send mail til evu@teol.ku.dk

1. maj

1. december

Tilmelding:
send skema til evu@teol.ku.dk

1. maj

Mundtlig forsvar afholdes de første to uger i juni

Onsdag til onsdag i uge 37-38 

Tilmelding: 
send mail til evu@teol.ku.dk

1. december


Digital eksamen og regler

Læs ogå her om forhold vedrørende masterprojekt