Afgangsprojekt – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Master som fleksibelt forløb > Afgangsprojekt

Afgangsprojekt

Masterafgangsprojektet

Masterafgangsprojekt afslutter uddannelsen. Emnet skal være inden for uddannelsens overordnede faglige emne, man som masterstuderende har valgt og fået godkendt af vejleder for uddannelsesplan. Masterafgangsprojektet forsvares mundtligt - læs mere i studieretningslinjerne på denne side

Ved tilmelding til masterafgangsprojektet benyttes fakultetets formular - afgangsprojekt.

Vejleder for masterafgangsprojektet
Man finder selv sin vejleder blandt fakultetets fastansatte undervisere. Typisk kontakter man en underviser fra ét af de kurser, man har fulgt som en del af sin uddannelse.

Frister for masterafgangsprojekt 

Tilmeldingsfrist
Afleveringsfrist Mundtlig forsvar Tilmeldingsfrist til næste prøveforsøg Afleveringsfrist for 2. og 3. prøveforsøg
1. juni 1. december Første to uger i januar Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen  1. maj
1. december 1. maj Første to uger i juni Onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen 1. december

Digital eksamen og regler

Læs ogå her om forhold vedrørende masterprojekt