Information omkring eksamen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Master som fleksibelt forløb > Eksamen

Eksamen

Eksamensresultater og karakterudskrift
Eksamensresultater finder du på KUnet under Selvbetjeningen. Du kan selv printe karakterudskrifter via Selvbetjeningen. Ønsker du en attesteret udskrift, skal du henvende dig i Studentervejledningen.

Den første eksamen og antal eksamensforsøg
Merit- og tilvalgsstuderende og ÅU- og masterstuderende bliver automatisk tilmeldt eksamen (første prøveforsøg). Det er muligt at indstille sig til samme eksamen tre gange, hvis ikke eksamen bestås første gang. Bemærk, at alle tre eksamensforsøg skal være afviklet inden for 1 år.

Afleveringsfrister og eksamenstidspunkter 

Merit- og tilvalgsstuderende og ÅU- og masterstuderende tilmeldes til ekstra eksamensforsøg via mail til evu@teol.ku.dk

Husk oplysninger om KU-brugernavn, kursusnavn samt semester for kursusafvikling.

Nedenstående frister gælder for alle studerende.

Kurser forår & kompaktkursus i januar + maj Kurser efterår & kompaktkursus i august + november Internationalt sommerkursus i juli
Tilmeldingsfrist 1. december 1. juni 1. juni

Afleveringsfrist

1. august 1. februar 15. august
Tilmeldingsfrist re-eksamen 28. august 28. februar 28. oktober
Re-eksamen afleveringsfrist 1. oktober 1. april 1. december
Tilmeldingsfrist for næste forsøg 28. oktober 28. april 28. december
Afleveringsfrist for næste forsøg 1. februar 1. august 1. februar
Tilmeldingsfrist for næste forsøg Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen Onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen
Afleveringsfrist for næste forsøg 1. august 1. februar 1. august

Afleveringsfrist for masterafgangsprojekt er 1. maj og 1. december. Disse afleveringsfrister gælder for alle tre eksamensforsøg. Læs mere her - følg link.

Se eksamensopslag for øvrige bachelorkurser med dato og tidspunkt på KUnet - følg link.
Se eksamensopslag for øvrige kandidatkurser med dato og tidspunkt på KUnet. - følg link

Framelding af eksamensforsøg

ÅU- og masterstuderende og Merit- og tilvalgsstuderende kan framelde sig eksamensforsøg ved skriftlig henvendelse via mail til evu@teol.ku.dk.

Framelding af eksamensforsøg i den ordinære periode (juni og januar måned, samt aflevering af masterafgangsprojekt 1. maj og 1. december) skal ske i disse perioder:
Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen & onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen.

Skriftlig opgaveaflevering i Digital Eksamen
Alle valgfagsopgaver, masterafgangsprojektet samt enkelte bachelorkurser afsluttes med en skriftlig opgave, som afleveres via den digitale eksamensportal, følg linket og læse mere om Digital Eksamen på KUnet.

Se også manuskriptretningslinjer til dine opgaver på vores intranet via dette link.

Eksamenskrav - pensum og eksamensopgavens omfang
Eksamenskrav ved valgfag og øvrige fag på bacheloruddannelsen  og kandidat-uddannelsen fremgår af studieordningerne for teologi (følg link)