Information omkring eksamen – Københavns Universitet

Videresend til en ven Resize Print Bookmark and Share

Master som fleksibelt forløb > Eksamen

Eksamen

Eksamensresultater og karakterudskrift
Eksamensresultater finder du på KUnet under Selvbetjeningen. Du kan selv printe karakterudskrifter via Selvbetjeningen. Ønsker du en attesteret udskrift, skal du henvende dig i Studentervejledningen.

Den første eksamen og antal eksamensforsøg
Merit- og tilvalgsstuderende og ÅU- og masterstuderende bliver automatisk tilmeldt eksamen (første prøveforsøg). Det er muligt at indstille sig til samme eksamen tre gange, hvis ikke eksamen bestås første gang. Bemærk, at alle tre eksamensforsøg skal være afviklet inden for 1 år.

Tilmelding til øvrige eksamensforsøg

Merit- og tilvalgsstuderende tilmeldes via mail til optag@teol.ku.dk
ÅU- og masterstuderende tilmeldes via mail til evu@teol.ku.dk

Tilmelding til eksamen i den ordinære periode (juni og januar måned):
Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen & onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen

Tilmelding til eksamen i reeksamensperioden uge 8-9 og uge 35:
Onsdag til onsdag i uge 29-30 & onsdag til onsdag i uge 4-5

Husk oplysninger om KU-brugernavn, kursusnavn samt semester for kursusafvikling. Hvis resultatet fra en ordinær eksamen først modtages efter reeksamenstilmeldingsperioden (blandt andet aktuelt ved valgfagsopgaver), sendes senest 2 hverdage efter resultatet er offentliggjort en mail med oplysninger om den ønskede reeksamenstilmelding.

Framelding af eksamensforsøg

ÅU- og masterstuderende kan framelde sig eksamensforsøg ved skriftlig henvendelse via mail til evu@teol.ku.dk.
Merit- og tilvalgsstuderende kan framelde sig eksamensforsøg ved skriftlig henvendelse via mail til optag@teol.ku.dk

Framelding af eksamensforsøg i den ordinære periode (juni og januar måned, samt aflevering af masterafgangsprojekt 1. maj og 1. december) skal ske i disse perioder:
Onsdag til onsdag i uge 10-11 for sommereksamen & onsdag til onsdag i uge 37-38 for vintereksamen.

Afleveringsfrister og eksamenstidspunkter 
Afleveringsfrist for valgfagsopgaver hvor kurset afvikles som semesterkursus i foråret eller kompaktkursus i janaur er 1. august. Aflveringsfristen ved reeksamen/omprøve er 1. oktober.

For kompaktkursus i juni er afleveringsfristen 1. oktober, og afleveringsfrist for reeksamen/omprøve er 1. december.

For Internationale sommerkurser i juli er afleveringsfristen 15. august og ved internationale sommerkurser i august er afleveringsfristen 15. september. Afleveringsfrist ved reeksamen/omprøve er 1. december.

Afleveringsfrist for valgfagsopgaver hvor kurset afvikles som semesterkursus i efteråret eller kompaktkursus i august eller november er 1. februar. Afleveringsfristen ved reeksamen/omprøve er 1. april.

Afleveringsfrist for masterafgangsprojekt er 1. maj og 1. december. Disse afleveringsfrister gælder for alle tre eksamensforsøg.

Se eksamensopslag for bachelorkurser med dato og tidspunkt på KUnet - følg link.
Se eksamensopslag for kandidatkurser med dato og tidspunkt på KUnet. - følg link

Skriftlig opgaveaflevering i Digital Eksamen
Alle valgfag og masterafgangsprojektet samt enkelte bachelorkurser afsluttes med en skriftlig opgave, som afleveres via den digitale eksamensportal, følg linket og læse mere om Digital Eksamen på KUnet.

Eksamenskrav
Eksamenskrav ved valgfag og øvrige fag på bacheloruddannelsen  og kandidat-uddannelsen fremgår af studieordningerne (følg link)