Benjamin Brandt Christiansen

Benjamin Brandt Christiansen

Ph.d. stipendiat, Ph.d.-stipendiat

Medlem af:

    I mit ph.d.-projekt "Dårekister: Management of Individual Confinement" (påbegyndt februar 2022, foreløbig titel) undersøger jeg, hvordan stiftsøvrigheder og lokale sognepræster tog del i håndteringen af personer med psykiske lidelser i Danmark fra Kirkeritualet 1685 og frem til slutningen af det 18. århundrede. 

    Ph.d.-projektet er støttet af Velux-fonden og en del af projektet Managing Melancholy ved Det Teologiske Fakultets Afdeling for Kirkehistorie.

    Forskningsmæssigt er jeg primært interesseret i dansk kirkehistorie, særligt 17.-19. århundrede, medicin-/psykiatrihistorie samt forholdet mellem netop kirkens og psykiatriens historie i Danmark. 

    ID: 291195271