Seminar om kultur, samfund og religion

Protestanter og ikke mindst lutheranere lægger vægt på, at kristendom først og fremmest er et personligt og eksistentielt anliggende. Men religion, inklusive kristendom, udgør også en kulturel og politisk dimension i det samfund, hvor den optræder. Det bliver tydeligt, når kirken fx handler i forhold til den nuværende flygtningesituation. Grundtvig gjorde forholdet op således: Kristendom og kultur/folkelighed kan ikke adskilles. De lever indfældet i hinanden i det ene og samme samfund. På den anden side må der skelnes klart mellem de to: Dansk kultur gælder kun i Danmark, men kristendommen, Kristus som sandheden vejen og livet, gælder overalt i verden. Det er denne problemstilling i forhold til vor tids kirkelige udfordringer, vi vil arbejde med på dette seminar.

Sammen med professor Olivier Roy fra European University Institute i Firenze bidrager de nordeuropæiske forskere professor Niels Henrik Gregersen fra Københavns Universitet, professor Hans Jørgen Lundager fra Aarhus Universitet og professor Linda Woodhead fra Lancaster University. Hertil kommer en paneldebat med de bedste danske kendere på området. Foruden foredrag og debat er der også afsat tid til konkret bearbejdelse i forskellige i workshops. 

Vi begynder principielt og med et globalt udsyn af den franskfødte islamforsker Olivier Roy, kendt som vor tids bedste islam- og religionsanalytiker. Om eftermiddagen konkretiserer vi udfordringerne i forhold til den folkekirkelige hverdag. Den anden dag fokuserer vi på kristendommens særlige bidrag til og modstandskraft i forhold til kultur og samfund.                                                                                                

Roys udgangspunkt er, at både historisk og aktuelt bidrager religionerne ofte til konkrete praksisformer i kulturerne, ligesom de kan sætte vigtige nye forståelseshorisonter op for kulturerne. På deres side kan religionerne ikke udfoldes levedygtigt, hvis de ikke kan hvile i og låne udtryksformer fra kulturerne. Hvis kulturerne ekskommunikerer religionerne, eller religionerne negligerer eller direkte bekæmper kulturerne, lider begge parter af uvidenhed. Gør de en dyd ud af deres uvidenhed, så den bliver et helligt princip, som man vil regere efter, bliver uvidenheden dødsensfarlig. Enhver tid har sine eksempler! Olivier Roy har analyseret en lang række historiske og nutidige eksempler i bogen Holy Ignorance fra 2013. 

1. dag, tirsdag d. 29. marts                                         

Formiddag kl. 10.00-12.30: To Foredrag

10.00-10.15   Velkomst ved dekan, professor dr. theol. Kirsten Busch Nielsen

10.15-11.15   Foredrag ved professor Oliver Roy:

                      Religion Between Cultural Dominance and Exculturation

11.15-11.30   Pause

11.30-12.00   Foredrag ved professor Niels Henrik Gregersen:

                      Religion and Culture. Christianity and Culture

12.00-12.30   Diskussion med foredragsholderne, ordstyrer teologisk konsulent Marianne Gaarden

12.30-13.30   Frokost: Sandwich på fakultetet

Eftermiddag kl. 13.30-16.30: Workshops

1.      Kirke på markedets vilkår – hvor langt skal man gå?

Ved sognepræst Eva Holmegaard og sognepræst Jørgen Demant

En kirke, der kun definerer sig i en modsætning til kultur og samfund, kommer til at marginalisere sig selv. Men en kirke, der ikke er til at skelne fra alle de øvrige kulturtilbud, er i fare for at komme til at opløse sig selv. Hvordan finder man balancen mellem at være i samspil og samtidig være i modspil? Workshoppen vil tage udgangspunkt i de mange nye og mere eller mindre vilde og opfindsomme tiltag til nye gudstjenesteformer og kirkelige arrangementer, der kendetegner den moderne folkekirke.

2.      Begravelse – med eller uden medlemskab?

Ved sognepræst Ulla Salicath og sognepræst Peter Nejsum

Hvad gør vi med det voksende antal af ikke-medlemmer af folkekirken, hvor de efterladte ønsker sig et kirkeligt ritual, når de skal herfra? Det kan som præst være særdeles svært at afgøre, hvorvidt man vil foretage en kirkelig handling med jordpåkastelse, fadervor og velsignelse, når afdøde enten ikke var døbt eller medlem af folkekirken. Der er brug for en refleksion og saglig debat om et prekært emne, hvor præsten ofte udsættes for svære afgørelser og et stort pres fra de efterladte. Workshoppen er rammen om denne debat.

3.      Dåb og faldende medlemskab af folkekirken

Ved provst Steffen Ringgaard og ph.d.-stud. Karen-Marie Sø Leth-Nissen

Forældre lever i dag i et stærkt individualiseret samfund, hvor den øgede valgfrihed i forhold til religion har som konsekvens, at småbørnsforældre ikke længere føler sig forpligtet på at døbe deres børn. Derimod føler de sig forpligtet på at træffe et bevidst valg omkring dåb. Workshoppen beskæftiger sig med forældres til- og fravalg af dåb og med de teologiske og metodiske udfordringer for folkekirken: Hvordan taler vi om dåbens mening og betydning? Hvordan indgår vi i en frugtbar dialog om valget af dåb eller ej?

4.      Den politiske prædiken

Ved teologisk konsulent, ph.d. Marianne Gaarden og domprovst Anders Gadegaard

Diskussion om forholdet mellem kristendom og politik dukker med jævne mellemrum op.

Det kan for præster være et konfliktfyldt emne. En politisk prædiken kan opfattes som dårlig, fordi prædikestolen ikke er en politisk talerstol. Men en prædiken, der ikke er politisk, kan også opfattes som dårlig, fordi forkyndelsen ikke vedkommer os mennesker i det samfund, vi lever i. I denne workshop diskuterer vi med udgangspunkt i nogle konkrete prædikener forholdet mellem kristen forkyndelse og politik.

5.      Koncerter og kirkekunst mellem kristendom og kultur

Ved sognepræst Kirsten Sandholt & organist Søren Chr. Vestergaard, cand.mag. Sunyee Shin og adjungeret professor Lisbet Christoffersen

Folkekirkens udgifter til musik, kunst og kulturel vedligeholdelse er stigende. Er det fordi musik og kunst er særligt velegnede til at udtrykke kristendom? Skyldes det, at kirken gerne vil være kulturudbyder? Er der primært tale om en forpligtelse på en kulturel arv? Eller er hensigten at trække folk til huse? Det er gode spørgsmål at arbejde med, når man vil forstå forholdet mellem kristendom og kultur. I denne workshop vil vi fremlægge nogle konkrete eksempler på kirkens investeringer i musik (Trinitatis kirke), kunst (Grøndalskirken) og kulturel vedligeholdelse (Roskilde domkirke) som baggrund for en både konkret analyse og en principiel debat. Deltagerne må meget gerne medbringe egne illustrative eksempler på musik, kunst og vedligeholdelse i forhold til seminarets overordnede tema. 

16.30-17.00: Fem minutters teser/highlights fra hver workshop i plenum.

17.15-18.45   Fælles spisning på restaurant Riz-Raz, Store Kannikestræde 19,1169 København. Menu: Helstegt oksefilet, fri buffet, samt 1 gl. vin el. 1 lille øl el. 1 stor sodavand. Pris: 200,- kr., som bedes medbragt i kontanter til restauranten.

Aften kl. 19.00-21.30: Foredrag og Paneldebat

19.00-19.45:  Foredrag ved professor Oliver Roy:  Religion and Politics. What have we learnt since Huntington’s Theory on Clash  of Civilizations?

20.00-21.30   Paneldebat: Ordstyrer professor in the sociology of religion Linda Woodhead

Professor og Islam- og religionsanalytiker Oliver Roy

Folketingsmedlem for Liberal Alliance Mette Bock

Religionssociolog, forfatter og forkvinde for Femimam- kvindelige imamer Sherin Khankan

Chefredaktør på Politiken Bo Lidegaard

Professor i international politik Ole Wæver

2. dag, onsdag d. 30. marts                                         

Formiddag kl. 10.00-12.00: To foredrag om kristendom: kultur eller modkultur?

10.00-11.00   Foredrag ved professor Linda Woodhead:

                      Are Churches eating Christianity up?

11.00-11.10   Pause

11.10-12.00   Foredrag ved professor Hans Jørgen Lundager:

                      What do we learn from theories of religion?

12.00-12.30   Frokost: Sandwich på fakultetet

Eftermiddag kl. 12.30-14.00 Fælles debat

12.30-14.00   Fælles debat med formiddagens foredragsholdere, ordstyrer sognepræst Jørgen Demant

Klik her for at tilmelde dig. Frist: 18. marts 

(Bemærk begrænset deltagerantal, tilmelding efter først til mølle-princippet)