Paradokser i eksistens og livsstil

Vi læser Anthropology in Theological Perspective (1983) af Wolfhart Pannenberg. I vores samtaler fokuserer vi på det tværfaglige potentiale af bogen særligt i forhold til socialpsykologi og psykoanalyse.

Tirsdage kl. 13.15-15, lokale 6B-1-36, med første møde d. 15. september. De øvrige datoer fastlægges ved første møde.

Kontakt for tilmelding: jst@teol.ku.dk

Til første gang læses siderne 11-157.