Det helliges dekonstruktion

cand.theol. Tina Folke Drigsdahl forsvarer sin ph.d.-afhandling "Det helliges dekonstruktion. En læsning af Jean-Luc Nancys tese om kristendommens selv-dekonstruktion og (som følge deraf) en skitse til en kenotisk liturgi".

Medlemmer af bedømmelsesudvalg:
Professor emer., Dr. Theol. George Pattison (chair)
Professor, Dr.Phil. Marcia Cavalcante
Professor, dr.theol. Marius Timmann Mjaaland

Hovedvejleder lektor, dr.theol. Carsten Pallesen.

Grundet COVID-restriktioner på Københavns Universitet foregår ph.d.-forsvaret digitalt via zoom.  Afhandlingen kan ses her

Register in advance for this webinar:
https://ucph-ku.zoom.us/webinar/register/WN_Ja8--1HsQQSb0i8bwQsUWg

Or an H.323/SIP room system:
H.323: 109.105.112.236 or 109.105.112.235
Meeting ID: 629 2269 5536
Passcode: 573011
SIP: 62922695536@109.105.112.236 or 62922695536@109.105.112.235
Passcode: 573011