Ph.d.-forsvar: Kirke i bevægelse

cand.scient.soc. Dorte Kappelgaard forsvarer sin ph.d.-afhandling "Kirke i bevægelse - at understøtte lokal udvikling af kontekstuelle kirkelige praksisser".

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:
Professor Tone Stangeland Kaufman, MF vitenskapelig høyskole, Norge
Lektor Søren Frimann, Aalborg Universitet
Lektor Anders Holm, Københavns Universitet (formand)

Vejleder: Lektor Marlene Ringgaard Lorensen

Afhandlingen kan frem til forsvaret downloades her

Efter forsvaret er Afdeling for Systematisk Teologi vært ved en reception på Markedspladsen.