Præsentation af Theodor Jørgensen

Invitation til præsentationen af bogen 'Dannelse til evigheden. Udfordringer til dansk teologi'. Redigeret af N.H. Gregersen og Hans Raun Iversen, Eksistensens Forlag.

Program:

15.00: Velkomst ved lektor emeritus Hans Raun Iversen

15.05: ”De teologiske udfordringer i Theodor Jørgensens bog Dannelse til evigheden” ved professor emeritus i dogmatik Kjetil Hafstad, Oslo Universitet

15.30: ”Theodor Jørgensens arbejde med meditationer” ved sognepræst ved Frederiksberg Kirke og stiftspræst for efteruddannelse i Københavns Stift, Pia Nordin Christensen.

15.45: ”Hvad jeg (og andre!) har lært af Theodor Jørgensens teologi” ved professor i dogmatik Niels Henrik Gregersen

16.00: Pause med forfriskninger

16.20: Drøftelse mellem oplægsholderne og spørgsmål fra deltagerne

16.55: Hilsen fra Lise og Anders Jørgensen