KOMME DIT RIGE - Har kirken mistet sin revolutionære nerve?

Konference på Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Vi lever i en tid, hvor vi fornemmer jorden ryste under os. Det betyder, at den teologiske tænkning flytter fokus. De brændende eksistentielle spørgsmål er ikke længere først og fremmest et indre anliggende, men vokser i stigende grad ud af presset fra den ydre verden.
 
Måske er det blevet tid til at finde tilbage til den kristne tros rødder og den revolutionerende understrøm, der altid ulmer nede under laget af den tilpasningsdygtige, institutionelle kirke. En understrøm af samfundskritik, som insisterer på menneskelig varme og troen på den gode forandring. Et opgør med magtfuldkommenhed, kynisme og uretfærdighed.
 
Er det også blevet tid til et opgør med en dominerende teologisk tradition for at forvise gudsriget fra denne verden af frygt for farlig, politiseret kristendom og selvgod gerningsretfærdighed? Er afstanden mellem Luthers to regimenter blevet for stor?
 
Dette års konference tager Fadervor på ordet, når vi beder: Komme DIT rige. 
 
Hvad betyder det, hvis det overhovedet betyder noget? Hvad vil det sige at være et kristent menneske i dag, og skal kirken mere ind i kampen for at besjæle de mange opgaver, vi står overfor i fremtiden.
 
Vi vil vove at stille et frækt benspænd op, og spørge hvad kristendommen egentlig dur til. Har kirken ophobet for meget kulturel kapital og for lidt handlingskraft?
 
  • Professor Dawn Ottoni-Wilhelm fra Indiana i USA åbner konferencen med et oplæg om at forandre verden med ord, med udgangspunkt i den poetiske, billedrige verden, der udsprang af Jesu forkyndelse.
  • Sognepræst, journalist og forfatter Sørine Gotfredsen taler om at kæmpe for ærefrygten for det skabte, og spørger om man kan være et kristent menneske og samtidig være bange for fremtiden?
  • Professor Niels Henrik Gregersen udfolder gudsrigets paradokser mellem allerede og endnu ikke, og mellem det visionære og dog umulige at drive politik på.
  • Filosof og forfatter Peter Tudvad tager os med ind i præsten og teologen Dietrich Bonhoeffers tumultariske virkelighed under anden verdenskrig, hvor forkyndelsen af ”Kristusherredømmet” var eneste værn mod det totale sammenbrud.
Inden middagen torsdag aften, er der salon med film og teaterinstruktør Katrine Wiedemann om arbejdet med klassiske tekster og kirken set med et teaterblik.
 
Vel mødt!


Tilmelding

Program

Torsdag d. 14. september

9.30 – 10.00
Morgenkaffe og morgensang omkring flygelet ved adjunkt Mikkel Christoffersen i Det Teologiske Fakultets kantine ”Markedspladsen”, Søndre Campus, Njalsgade 76, KBH S.
 
10.00 – 10.20
Velkomst ved stiftsrepræsentant Eva Holmegaard Larsen og leder af Center For Kirkeforskning Marlene Ringgaard Lorensen.
 
10.20 – 11.15
Forelæsning ved professor Dawn Ottoni-Wilhelm: Creating New Worlds with Words: The Theopoetics of Preaching
 
11.15 – 12.00
Spørgsmål og debat
 
12.00 – 13.00
Frokost
 
13.00 – 14.30
Forelæsning og debat ved sognepræst og forfatter Sørine Gotfredsen: Må en kristen miste håbet?
 
14.30 – 15.00
Kaffepause
 
15.00 – 16.30
Homiletiske workshops over de kommende prædikentekster v. lektor Gitte Buch-Hansen, adjunkt Mikkel Christoffersen, sognepræst og forfatter Katrine Lilleør og professor Dawn Ottoni-Wilhelm.
 
16.30 – 18.00
Salon v. teaterinstruktør Kathrine Wiedemann: Er der et geni til stede?
 
18.00 – 20.00
Middag
 
20.00
Gudstjeneste v. professor Dawn Ottoni-Wilhelm i Hans Tausens kirke. Liturg: sognepræst Maria Harms

Fredag d. 15. september

9.00 – 9.30
Morgenkaffe ved auditorium 4A.0.69.
 
9.30 – 10.45
Forelæsning og diskussion ved professor Niels Henrik Gregersen
 
10.45 – 11.00
Kort kaffepause
 
11.00 – 12.15
Forelæsning og diskussion ved filosof og forfatter Peter Tudvad
 
12.15 – 12.45
Opsamling og afsluttende debat ved Marlene Ringgaard Lorensen
 
12.45
Grab n’ Go sandwich