Self-Understanding and Self-Alienation

"Self-Understanding and Self-Alienation: Existential Hermeneutics and Psychopathology" var en empirisk og filosofisk undersøgelse af selvforståelse og identitet. Projektet forsøgte at klarlægge, i hvilken forstand radikale former for selvfremmedgørelse kendetegner skizofreni, Borderline personlighedsforstyrrelse, anorexia nervosa samt traumer efter tortur. 

Vilhelm Hammershøi, Portrait of Ida, the Artist's Wife, 1898.
Vilhelm Hammershøi, Portrait of Ida, the Artist's Wife, 1898.

PROJEKTET ER AFSLUTTET
Projektet løb fra 2014 til 2017

Projektet skulle desuden filosofisk analysere forholdet mellem selvforståelse og selvfremmedgørelse gennem temaer, der blev prøvet som fortolkningsnøgler i de empiriske undersøgelser. Formålet var at give et samlet svar på følgende to spørgsmål:

  • Hvad fortæller erfaringer af selvfremmedgørelse om menneskelig selvforståelse?
  • Hvordan kan en mere nuanceret tilgang til spørgsmålet om selvforståelse omvendt hjælpe til bedre at forstå erfaringer af selvfremmedgørelse?

Gennem dette dobbelte greb ville projektet også bidrage til at forbedre grundlaget for psykoterapeutisk praksis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskere:

Navn Titel Telefon E-mail
Arne Grøn Professor - ag@teol.ku.dk
Mads Gram Henriksen Lektor +45 35335597 mgh@hum.ku.dk
Cathrine Bjørnholt Michaelsen  Ph.d.-studerende -  cbm@teol.ku.dk
Josef Parnas Klinisk Professor +45 38645500 jpa@hum.ku.dk
Gry Ardal Printzlau Postdoc +45 22632592 gac@hum.ku.dk
Morten Sørensen Thaning Associate professor +45 38152661 mst@mpp@cbs.dk 
Maja Zandersen Ph.d.-studerende +45 38645622 maja.zandersen@regionh.dk
Helene Borregaard Stephensen Studentermedhjælper +45 35333699 hst@hum.ku.dk