Kirkestatistik

Folkekirkens aktivitetsstatistik: Status omkring de hidtidige undersøgelser og forslag vedr. den fremtidige dataindsamling og analysevirksomhed mht. folkekirkens aktiviteter.

Klik her for at hente projektbeskrivelsen

Projektets resultater er sammenfattet i følgende udgivelser fra Det Teologiske Fakultet ved Københavns Universitet, som kan hentes ved klik på titlerne:

Steen Marqvard Rasmussen: Den relevante folkekirke – et sociologisk grundlag for målsætningsarbejde, aktivitetsstatistik og brugerundersøgelser.

Hans Raun Iversen og Marie Vejrup Nielsen (red.): Tal om kirken. Undersøgelser af Folkekirkens aktivitets- og deltagerstatistik.