Anders Holm

Anders Holm

Lektor

Uddannelse

2002 cand. theol. ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

2002 Pastoralseminariet i København.

2007 ph.d. ved Det Teologiske Fakultet, Aarhus Universitet.

2009 universitetpædagogikum, Københavns Universitet.

 

Ansættelser

2007 – 2012 forsker, underviser og postdoc ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

Siden 2012 lektor i Praktisk Teologi ved Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet.

 

Legater

2008-2011 postdoc ved Carlsbergfondet

2016 Fulbright Visiting Scholar, Department of English, Samford University, USA.

 

Redaktør- og bestyrelsesposter

Ansvarshavende redaktør Grundtvig-Studier.

Medlem af styrelsen for Grundtvig-Selskabet.

Medlem af bestyrelsen og initiativtager til Forum for Grundtvig-Studier.

Medlem af styrelsen for Folkeuniversitetet i København

Medlem bestyrelsen for Center for Kirkeforskning.

Medlem af bestyrelsen i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie.

Medlem af bestyrelse i Selskab for Kirkeret.

 

 

Uddannelse

Uddannelse:

ID: 5967396