Christian Gottlieb

Christian Gottlieb

Adjungeret professor

Uddannelser

Dr. theol. fra Københavns Universitet, 2003

Forskningsbibliotekar fra Danmarks Biblioteksskole, 2002

Cand. theol. fra Københavns Universitet, 1994

Master of Letters (M.Litt.) fra Cambridge University, 1994

Sprogofficer (russisk) fra TLBS (nu Forsvarsakademiets Institut for Sprog), 1982

Klassisk-sproglig student fra N. Zahles Gymnasium, København, 1980

 

Ansættelser

Konstitueret sognepræst ved Sthens Kirke, Helsingør, 2018

Konstitueret sognepræst ved Gentofte Kirke, 2017

Håndbibliotekar ved H.M. Dronningens Håndbibliotek (DHB), 2007. Ophørt 2014

Forskningsbibliotekar, DHB, 2003

Bibliotekssekretær, DHB, 1996

Assisterende medarbejder, DHB, 1992

 

Tilknyttet som adj. professor i kirkehistorie til Det Teologiske Fakultet, KU, 2014

Ekstern lektor ved Det Teologiske Fakultet, KU, 2004, 2005, 2007, 2009, 2016          

 

Tilrettelægger og lærer ved kurser for Folkeuniversitetet i København og Århus, 2007-

 

Lærer i kirkehistorie ved Religionspædagogisk Center (København), 1993-2001

 

Rejseleder for Akademisk Rejsebureau på rejser til Rusland, 2013-

ID: 127742721