Søren Frank Jensen

Søren Frank Jensen

Ph.d.-stipendiat

Min forskning fokuserer på privathed i tidlig moderne bibelfortolkning. Mit ph.d.-projekt tager udgangspunkt i den tyske hofprædikant Nikolaus Selneckers (1530-92) salmekommentarer og undersøger idealer for det kristne liv for verdslige fyrster og deres undersåtter, foreskrevet privat og offentlig fromhed samt bibelfortolkning og -læsning som en form for åndelig vejledning.

Projektet er del af det interdisciplinære grundforskningscenter Centre for Privacy Studies.

ID: 217143872