Comics as Assemblage: How spatio-temporality in comics is constructed

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportPh.d.-afhandlingForskning

  • Rikke Platz Cortsen
Denne afhandling undersøger tegneseriens tilsyneladende simplicitet ved at afsløre nogle af de meningsskabende lag, der bliver skabt i et komplekst netværk med fokus på tid og rum deles tegneserien op i flere spatio-temporale lag, der alle interagerer i den måde hvorpå repræsentation, forestilling og erfaring bliver konstitueret i tegneserier. Afhandlingen anvender forskellige teoretiske tilgange i en undersøgelse af forskellige slags tegneserier på tværs af genrer og formater for at afsløre, hvordan tid og rum konstrueres i tegneserier. Jeg argumenterer for at ”tid og rum i tegneserier” er en alt for bred betegnelse, og at vi har brug for at konceptualisere en multipel, spatio-temporal konstruktion, der tager højde for hvordan diegesens tids-rumlighed bliver repræsenteret gennem strukturens tids-rumlighed og hvordan den igen bliver aktiveret gennem læserens forestillingsevne. Afhandlingen indeholder 5 artikler og to essays, der alle diskuterer den generelle problemstilling på forskellig vis. Ved at anvende Mikhail M. Bakhtins begreb om kronotopen undersøger jeg hvordan sammenstillingen af flere spatio-temporale konstruktion forbinder sig i superhelteserien Top 10. Disse forbindelsertrækker på for læseren gennem erfaringer erkendte virkelige verdens tids-rumlighed, og jeg diskuterer, hvordan spatio-temporale strukturer fra diegesen kan påvirke vores opfattelse af virkeligheden gennem brug af Paul Ricoeurs tanker om fiktion. Afhandlingen undersøger også specifikke formelle elementer som fx helsiden og det sorte panel og deres effekter på tid og rum ved at sammenligne værker af forskellige kunstnere eller af samme forfatter. På baggrund heraf er der et specifikt kapitel, der analyserer tegneseriens struktur som et netværk ved at kombinere Thirry Groensteens tegneserieteori med Manuel De Landas begreb om assemblagen. Denne kombination anvendes efterfølgende i en analyse af den klassiske albumserie, Asterix. Afslutningsvist bliver tegneseriens strukturelle rum og dets relation til virkelighedens rum analyseret ved hjælp af Edward Sojas begreb om “Thirdspace” og Michel Foucaults “heterotopi” begreb.
OriginalsprogEngelsk
ForlagKøbenhavns Universitet, Humanistisk Fakultet
Antal sider230
StatusUdgivet - 2012

Note vedr. afhandling

Forsvaret 23. november 2012

ID: 41896760