Danske embetsmenn og indiske eliter i kolonien Trankebar: Interaksjoner, 1777-1808. V/ Kjell Hodne

Publikation: Bog/antologi/afhandling/rapportBogForskningfagfællebedømt

Norsk resymé
Dette er en studie av det indre politiske liv i kolonien Trankebar ved overgangen fra sytten – til attenhundretallet. Hovedaktøren er guvernør Peter Anker. I oppgaven har jeg påvist hvordan samrøre mellom danske embetsmenn og indiske eliter skapte konflikter og preget koloniens indre liv gjennom det meste av perioden. Det var ikke bare prominente indere som var involvert – institusjoner som koloniens kasteforsamling, Maga Nadu Tessatar, var også berørt. I ytterste konsekvens fikk konfliktene betydning for hele koloniens indiske befolkning gjennom massemønstringer hvor større deler av befolkningen forlot koloniens område. For koloniens indiske elite skyldtes konfliktene en kamp om tilgang til økonomiske ressurser gjennom forpaktninger eller stillinger som kongelige betjenter. Striden hadde imidlertid også sosiale og rituelle implikasjoner. Tvisten kom til å stå mellom to
grupperinger i den indiske befolkningen og de fleste kastene var involvert. I Trankebars råd hersket det ulike meninger om hvordan man skulle få bilagt kastekonfliktene. Rådsmedlemmene gikk ikke over ens med hverandre, og motsetningene som hersket med hensyn til kastekonfliktene utviklet seg etterhvert til å bli ledd i en maktkamp i rådet som skulle få direkte følger for maktforholdene i kolonien. Maktkampen kan trolig knyttes til Ankers politikk for å rydde opp i koloniforvaltningen under hans første år i kolonien. Et av de klareste bruddene mot en ryddig administrasjon var samrøret mellom danske embetsmenn og prominente indere som hadde for øye å utnytte koloniens ressurser til egen fordel.

English abstract:
Danish civil servants and Indian elites in Tranquebar: interactions, 1777-1808
This is a study of the internal politics of the Danish colonyTranquebar in the late eighteenth and the early nineteenth century (1777-1808). The main actor is the governor, Peter Anker, who stayed in India from 1788 to 1806. In this thesis I have
shown how interaction between Danish civil servants and Indian elites led to conflicts that marked colonial life through most of the period. Not only prominent Indians took part, also institutions like the colonies cast assembly, Maga Nadu Tessatar, was involved. The ultimate consequence of the strife had an impact on the entire
population through mass actions where parts of the population at several occasions deserted from the settlement. Among the Danes it was first and foremost members of the council in Tranquebar who were involved, but also lower civil servants took part.
For the Indian elite in Tranquebar the conflicts were mainly a result of a struggle for access to economic resources through tenures and positions as dubashes and royal servants. The strife, however, had also social and ritual connotations. The fight stood
between two groups or parties. When members of the council could not agree on how to resolve the conflicts and the strife became endemic, the reasons seem to have been complex. In an early phase there were different opinions on how to resolve the
strife. However, later on, the conflicts became part of a power struggle within the council. This struggle for power can probably be attributed to Anker’s policies during his first years in the colony. Anker had tried to purge the administration. One of the clearest breaches to a clean administration was the interaction between Danish civil servants and Indian elites with the aim of utilizing the colony’s resources to their own advantage.
OriginalsprogNorsk
Udgivelses stedKøbenhavn
ForlagNationalmuseets Tranquebar Initiativ
Vol/bindNr. 7
Antal sider145
ISBN (Elektronisk)978-87-7602-103-0
StatusUdgivet - 2008
NavnTranquebar Initiativets Skriftserie

ID: 209525984