Når 'muslimskhed' pædagogiseres: 'Religion' og 'kultur' som viden og social klassifikation i klasserummet

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

  • Mette Buchardt
Artiklen præsenterer et curriculum-sociologisk studie af 'religion' i klasserummet. Nærmere bestemt et studie af identitetspolitikker knyttet til 'religion' og 'kultur', som disse udformer sig i klasserummet i relation til vidensproduktion og social klassifikation, inspireret af Bernstein, Foucault og Bourdieu. Kategorier som 'muslim' og 'dansk' søges opbrudt i et studie af klasserummet som rum for vidensproduktion og produktion af social forskel. Hvilken viden om religion produceres? Hvilke pladser for subjekter? Hvilke måder at være elev på? Og hvordan indgår 'muslimskhed' og 'danskhed'/'kristenhed' i klasserummets sociale økonomi? Klasserummet studeres dermed som en mikropolitisk arena for relationer og politikker i forhold til minoriteter og majoritet.

'Religion'/'kultur' kan dermed forstås dels som videnskomplekser, dels som subjektproducerende teknologier, der farver og former kroppe. Disse videnskomplekser farves samtidig af den socioøkonomi, der knytter sig til aktørernes kroppe, og dermed udgør en produktiv og potent del af social klassifikation. Kategorier som 'muslim' og 'dansk'/'kristen' er i sig selv at forstå som en social klassifikations- og fordelingsproces. Dermed bliver 'religion' mulig at forstå som en klasseproducerende praksis, sådan som dette transformeres og produceres i det pædagogiske praksisfelt

OriginalsprogDansk
TidsskriftDIN: Religionsvitenskapelig tidsskrift
Udgave nummer1
Sider (fra-til)52-71
Antal sider20
ISSN1501-9934
StatusUdgivet - 1 apr. 2009

    Forskningsområder

  • Det Humanistiske Fakultet - Curriculum studier, Viden, 'Muslimsk-hed'/'Kristen-hed', Religionsundervisning, Identitetspolitik, Rekontekstualisering, Social klassifikation, 'Muslim' som social kategori

ID: 11032609