The tragedy of Enclosure: The Battle for Maritime Resources and Life-Modes in Europe

Publikation: Bidrag til tidsskriftTidsskriftartikelForskningfagfællebedømt

Etnolog Professor Thomas Højrup og jeg afprøver en livsformsanalytisk indfaldsvinkel til at afdække de store omvæltninger, der er sket inden for de sidste år i dansk fiskeri. Helt konkret har kutterejerne og dermed ikke alle fiskerne uden pressens bevågenhed af regeringen og Dansk Folkeparti fået tildelt alle landets fiskekvoter til en værdi af ca 10 mia kr. Vi ser på, hvem der er tabere og hvem der er vindere, og hvordan afviklingen af kutterfiskeriet og udviklingen af belåningsindustrien har omkalfatret dansk fiskeri i løbet af få år. Samtidig afprøver vi vores teoretiske indfaldsvinkel på felten ved at opstille noget, man ville kunne betragte som levende laboratorier.

Artiklen argumenterer for en etnologisk analysemåde baseret på dialektisk feltarbejde med kontrasterende komparation som metode. Det konkrete emne er enclosureprocessen i dansk fiskeri fra 2006 og frem, hvor fiskekvoterne blev privatiseret. Det indebar en konfiskation af de danske partsfiskeres tusindeårige fangstret og en hastig kapitalisering af erhvervet. Som et element i undersøgelserne af denne proces er kystfiskernes dannelse af det andelsorganiserede Thorupstrand Kystfiskerlaug blevet fulgt gennem feltarbejde med deltagerobservation. Dette laug bruger privatiseringen til i fællesskab at sikre fiskerbyen kollektivt ejede kvoterettigheder på en måde, så de unge kan etablere sig i kystfiskeriet uden dyb gældsættelse. Undersøgelsen beskrives i et europæisk perspektiv og inddrager en kritisk diskussion af analysemåder, der ikke tager højde for forskellige livsformers modsatte interesser i europæisk politik.


Udgivelsesdato: 2008
OriginalsprogEngelsk
TidsskriftEthnologia Europaea
Vol/bind38
Udgave nummer1
Sider (fra-til)29-41
Antal sider12
ISSN0425-4597
StatusUdgivet - 2008

ID: 10589851