Anders Holm

Anders Holm

Lektor

Forskningsområder

Praktisk teologi, folkekirken, kirken i det nittende og tyvende århundrede, salmer, kirke- og religionsordninger, stat og kirke i Danmark og USA, kirken og medierne, Grundtvig og Kierkegaard, Grundtvigs internationale betydning.

Aktuelle forskningsprojekter

Grundtvigs Luthertolkning: Projektet handler om Grundtvigs ambivalente forhold til Luther og den lutherske kirke i Danmark.

Reformationen og det nittende århundredes teologer: Projekter handler om det nittende århundredes teologers fortolkning og brug af reformationen.

Folkekirkens historie magt-politisk betragtet: Projektet omhandler diskussionerne i forbindelse med folkekirken tilblivelse og deres betydning.

To religionsmodeller i indbyrdes belysning: Projektet undersøger den danske og den amerikanske statsforfatnings bestemmelser om kirke og religion og diskuterer deres betydning for samfundet generelt og for religionsfrihed, kirkeliv og liturgi specifikt.

Grundtvig i verden: Projektet omhandler Grundtvigs indflydelse unden for Danmark.

ID: 5967396