Ansatte – Københavns Universitet

Carsten Selch Jensen

Carsten Selch Jensen

Lektor/Studieleder

Undervisnings- og vejledningsområder

Jeg underviser fortrinsvis i middelalderens og reformationstidens kirkehistorie samt i den måde hvorpå man i kirkens historie har forsøgt at legitimere brugen af krig og vold.

Aktuel forskning

Jeg forsker i øjeblikket i kristningsprocesser i det baltiske område i middelalderen med særlig henblik på den tidlige historieskrivning i regionen. Denne historieskrivning repræsenterer et første forsøg på at etablere en 'national' identitet på skrift hos mange af disse folkeslag (forstrinsvis lettere og estere) og er dermed væsentlig for forståelsen af senere nationalstatslige tendenser i området.

En aktuel udgivelse inden for dette forskningfelt er antologien Crusade and Chronicle Writing on the Medieval Baltic Frontier, udgivet på Ashgate november 2011 i samarbejde med Marek Tamm og Linda Kaljundi. For nærmere information se: http://www.ashgate.com/isbn/9780754666271

Primære forskningsområder

Middelalderens korstog; Kultur- og religionsmøder, særligt i det baltiske område; middelalderen religiøsitet og kirkehistorie; Krig og Gudstro i kirkehistorien.

Reformationsjubilæet: fattigforsorg og teologi i reformationstidens Europa; Reformatorernes legitimering af krig.

ID: 4579