Nanna Eva Nissen

Nanna Eva Nissen

Ph.d. stipendiat

Nanna Eva Nissen er ph.d.-stipendiat ved Afdeling for Kirkehistorie på Københavns Universitet. Hun har en kandidatgrad i teologi og har via midlertidige ansættelser som forskningsassistent specialiseret sig i arkivstudier af dansk retspraksis i straffesager fra 1700-tallet. I sit ph.d.-projekt undersøger hun samspillet mellem jura, teologi og medicin i retsforfølgelsen af de såkaldte djævleforskrivelser under enevælden.  

Stipendiet er finansieret af Det Teologiske Fakultet, Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet og Det Juridiske Fakultet på Københavns Universitet. Stipendiet er et nyt initiativ til at styrke det faglige samarbejde mellem de tre fakulteter i overensstemmelse med Københavns Universitets Strategi 2023: Talent og samarbejde.

ID: 185582318