”Det hellige (Rus)land”

Tiltrædelsesforelæsning ved adjungeret professor, forskningsbibliotekar Christian Gottlieb.

Bortset fra Det hellige Land er kun Rusland blevet så vedvarende og konsekvent beskrevet som ”helligt”, at beskrivelsen er blevet et begreb: ”Det hellige Rusland”. Men skaber begrebet da også, hvad det nævner? Er Rusland faktisk helligt? Og med hvilken ret kan et enkelt land gøre krav på særlig hellighed fremfor alle andre?

På baggrund af nogle almene iagttagelser om det særprægede ved russisk (kirke)historie vil forelæsningen fokusere på udviklingen af forestillingen om det hellige Rusland og brugen af den i Ruslands nationale og kirkelige historie med udblik til nogle overvejelser om begrebets bemærkelsesværdige tilbagevenden sammen med den Russisk-Ortodokse Kirke siden Sovjetunionens sammenbrud.

Efter forelæsningen vil Afdeling for Kirkehistorie være vært ved en reception.