Boglancering: Gudstjenesten - fænomenologisk set

I anledning af udgivelsen, af "Gudstjenesten – Fænomenologisk set" af Jakob Wolf (Forlaget EKSISTENSEN), præsenteres bogen onsdag d. 10. oktober

PROGRAM:

15:15 - 15:30:
Velkomst v. Afdelingsleder for AST, lektor Johanne Stubbe Teglbjærg Kristensen, KU

15:30 -16:15:
Præsentation af bogen v. lektor Jakob Wolf, KU

16:15 -17:00:
Respons v. lektor Kjeld Slot Nielsen FUV

    - Efterfølgende reception

Bogen vil til arrangementet kunne købes til en favorabel pris.

Bagsidetekst:
"Perspektivet på gudstjenesten er i denne bog, at den er et kunstværk af sin egen art. Der indgår flere forskellige kunstformer i dette kunstværk: musik, sang, litteratur, teater, arkitektur og billedkunst, men det betyder ikke, at gudstjenesten er et sammenstykket kunstværk. Den er et samlet kunstnerisk udtryk, hvori forskellige kunstformer er integreret i en helhed. Som et kunstværk udtrykker den indtrykket af det guddommelige. Når man deltager i gudstjenesten kan man blive delagtige i følelsen af det guddommelige og dermed blive forenet med det guddommelige. Følelsen af det guddommelige er fænomenlogisk set på én gang en manifestation af det guddommelige og en forening med det, da vi er ét med vore følelser. Som et kunstværk kan gudstjenesten opfylde det, der er målet med den, at gøre det guddommelige nærværende for os og forene os med det."