Da Dannebrog faldt fra himmelen

Jubilæumsseminar: Estisk-danske forbindelser i 800 år


I år er det 800 år siden et rødt og hvidt flag dalede ned fra himlen under korstogene i Estland. Da Valdemar Sejr i 1219 gik i land, hvor Tallinn ligger i dag, for at omvende de hedenske estere, var det nær endt i et ydmygende nederlag til danskerne. I sidste øjeblik greb Gud ind og skænkede korsfarerne sejren og Dannebrog som et himmelsk tegn på den guddommelige støtte. Det førende danske nationalsymbol var født.
Sådan siger i det mindste legenden.

Men hvad skete der dengang? Hvorfor blev historien om Dannebrog sidenhen så vigtig for Danmarks selvforståelse? Og hvad kom korstogene til at betyde for den dansk-estiske forbindelse?

Den Estiske Ambassade i samarbejde med Det Humanistiske Fakultet på Tallinns Universitet og Det Teologiske Fakultet på Københavns Universitet har i fællesskab arrangeret et seminar i anledningen af 800-året for Dannebrog og den fællesestisk-danske historie, hvor vi dels kommer tættere på den historiske virkelighed bag legenden, dels kaster nyt lys over de to landes fælles historie fra middelalderen til i dag.

Historikere, teologer, andre forskere og journalister vil holde oplæg. Afsluttende vil der være debat, reception og lancering af bogen:
’Dengang danskerne fik Dannebrog -Historien om Dannebrog og de dansk-estiske relationer omkring år 1200’
af Marika Mägi, Carsten Selch Jensen, Kersti Markus og Janus Møller Jensen. Læs mere om bogen her.

Tilmelding
Seminaret er åbent for alle interesserede, men vi beder om tilmelding via linket her. 

Program:

13.00: Velkomst ved Dekan Kirsten Busch Nielsen og Ambassadør Märt Volmer.

Greve Ulrich Holstein-Holsteinborg (Formand for det Dansk-Estiske Selskab): Estland og Danmark i 800 år

13.30: Lektor, dr. theol. Carsten Selch Jensen:  Menneskeædende drager og hellig krig – da esterne og danskerne opdagede hinanden

Forskningslektor, Ph.d. Marika Mägi: A Society in Transition – Estonia around the Year 1200

Professor, Ph.d. Kersti Markus: Justifying the Crusades – Visual Representations in Medieval Estonia and Denmark

Pause

15.00:  Lektor, Ph.d. Torben K. Nielsen: Købmænd, korsfarere og pirater – Østersøtrafikken i begyndelsen af 1200-tallet

Museumsdirektør, Ph.d. Janus Møller Jensen: Da legenden blev en national fortælling. Dannebrog fra 1500 til 1800.

Pause

16.00:  Journalist og konsulent Niels Jensen: For Dannebrogs ære. Danske frivillige i den estiske og lettiske frihedskamp 1919

Journalist, tidl. politisk-økonomisk rådgiver på den danske ambassade i Letland, Jens Jørn Fischer:
Kampen for baltisk identitet 1945-1991: fra væbnet modstandskamp til alsang

16.40: Afsluttende debat og boglancering