En ny vej til det gamle evangelium. Hans Fuglsang-Damgaard og Oxford-gruppebevægelsen i Danmark 1933-1938

cand.theol. Ida Balslev Willert forsvarer sin ph.d.-afhandling "En ny vej til det gamle evangelium. Hans Fuglsang-Damgaard og Oxford-gruppebevægelsen i Danmark 1933-1938".

Medlemmer af bedømmelsesudvalget:

•         Lektor Niels Kastfelt, Det Teologiske Fakultet, Københavns Universitet (formand)
•         Lektor Carsten Bach-Nielsen, Aarhus Universitet
•         Professor Hallgeir Elstad, Oslo Universitet

Hovedvejleder, lektor, dr.theol. Tine Reeh.

Efter forsvaret er Afdeling for Kirkehistorire vært ved en reception.

Afhandlingen kan frem til forsvaret downloades via ph.d.-skolens hjememside