Genforeningsseminar

Sønderjylland i kirkehistorien. Med afsæt i det forestående genforeningsjubilæum vil seminaret beskæftige sig med Sønderjyllands relative usynlighed i dansk kirkehistorie, forskelle mellem dansk og tysk kirkeliv og kirkekunst samt omstændighederne ved den kirkelige genforening og mindretalsordningerne derefter.

Medvirkende: Martin Schwarz Lausten, Carsten Bach-Nielsen, Lars N. Henningsen, Elsemarie Dam Jensen, Carl Christian Jessen og Christian de Fine Licht.