Reformation og salmer

Tilmelding nødvendig på grund af Corona restriktioner - se nederst.

Inden for kort tid vil Det Danske Sprog- og Litteraturselskab offentliggøre en ny portal med vigtige kilder til den dansk-norske kirke- og kulturhistorie (http://salmer.dsl.dk/). "Danske reformationssalmer. Melodier og tekster 1529-1573" fremlægger videnskabelige udgaver af ti værker, der står centralt i Danmarks og Norges musikalske og litterære kulturarv. På seminaret vil tre af projektdeltagerne, Axel Teich Geertinger, Bjarke Moe og Marita Akhøj Nielsen, præsentere portalen og fremlægge de hensigter, overvejelser og valg, der har styret udformningen af den nye digitale ressource.

Inspireret af Martin Luthers tanker og praksis skabte danske reformatorer en dansksproget gudstjeneste med menighedssalmer som et centralt element. Fra slutningen af 1520'erne og frem til 1573 er der bevaret fem forskellige salmebøger, hvis kerne udgøres af menighedssalmer, og fire messebøger, der indeholder de centrale liturgiske melodier og tekster.

På portalen udgives disse ni værker sammen med den første danske helbibel, Christian 3.s Bibel fra 1550. De digitale udgaver er indtastet efter originaltrykkene, node for node og bogstav for bogstav, og forsynet med tekstkritiske noter. Værkerne vises i moderne translitteration, og der er mulighed for at se digitale faksimiler af hver enkelt side i originalerne. Desuden kan noderne vises i brugerdefinerede omformninger, de kan afspilles og downloades i printvenlig version. Det sidste gælder også teksterne. Ved klik på et ord i kildeteksterne bliver det muligt at slå glosen op i en nyskabt ordbogsressource, der giver samlet adgang til en række ordbøger og glossarer over periodens danske sprog.

Det vil være muligt at søge i både noder og tekster. Melodistoffet er samlet i en særlig database med bl.a. varianter af de enkelte melodier.

Hver af de ti værker forsynes med udførlige nyskrevne indledninger. Til de digitale udgaver knyttes desuden en samling forskningsbaserede artikler med udgangspunkt i de nye kildeudgaver.

Portalen er et resultat af Det Danske Sprog- og Litteraturselskabs projekt "Musik og sprog i reformationstidens danske salmesang", som er finansieret af Carlsbergfondet og Velux Fonden (se nærmere https://dsl.dk/projekter/musik-og-sprog-i-reformationstidens-danske-salmesang

Tilmelding via e-mail til Anna Vind senest den 8. november kl. 21.00: av@teol.ku.dk