Afskedsforelæsning: Kejseren, kommandøren og kunstneren. Tradition og fornyelse i kirkens historie

Afskedsforelæsning ved professor, dr.theol. Lauge Nielsen

Kirkehistorien danner et tætmasket net af korte og lange sammenhænge; mange er resultat af bevidste forsøg på at bevare eller genskabe en oprindelig eller ’ægte’ del af den kristne tradition, mens andre forekommer at være ganske tilfældige. Billedkunsten kan ofte benyttes som en gylden nøgle til at åbne for indsigt i nogle af de forbindelser, som knytter begivenheder og beslutninger sammen hen over flere århundreder.

Med inddragelse af glasmosaikker, ’fjendebilleder’ og moderne abstraktion vil forelæsningen forsøge at følge en af de tyndere, men centrale røde tråde, som kan trækkes fra tidlig middelalder, over reformation helt op i moderne tid. At kirkens historie undertiden rummer en egen ironi, skulle også gerne blive synligt.