Afskedsforelæsning: Kejseren, kommandøren og kunstneren. Tradition og fornyelse i kirkens historie – Københavns Universitet

Afd. for Kirkehistorie > Arrangementer > Kejseren, kommandøren ...

Afskedsforelæsning: Kejseren, kommandøren og kunstneren. Tradition og fornyelse i kirkens historie

Afskedsforelæsning ved professor, dr.theol. Lauge Nielsen